7. Øvelse: Skriv dit eget notat mere konkret

Emne fremskridt:

Find et notat du selv eller en kollega har skrevet. Gå notatet igennem sætning for sætning og se, om der er ord, der kan skrives mere konkret.

Det kan være abstrakte fagtermer som “Udadreagerende adfærd”, “Afasisk forstyrrelse” og lignende på steder, hvor man er ved at beskrive en konkret hændelse.

Men det kan også være tolkninger som “er ked af det”, “spiste godt”, “var imødekommende”, som er tolkninger, der dækker over ting, du har hørt eller set.

Klik dig videre herunder til højre, når du er færdig.