8. Opsummering

Emne fremskridt:

Skrivetips til modulet “Skriv konret”:

  • Beskriv konkret, hvad der er foregået
  • Altså skriv hvad du har hørt og set i stedet for dine tolkninger
  • Brug gerne citater
  • Skriv som du ville sige det mundtligt til en kollega
  • Brug kun abstrakte fagudtryk, når du taler om flere forskellige ting, og derfor har brug for “en større kasse” – eksempelvis til at beskrive, at der har været flere forskellige episoder af udadreagerende adfærd.
  • Har du faglige refleksioner, så skriv dem efter din konkrete beskrivelse, så de er tydeligt skilt ad for læseren.
  • Skriv gerne “Refleksion: ” inden din refleksion, så det bliver endnu mere tydeligt, at nu kommer dine egne refleksioner.

Eksempler på beskrivende sætninger, der er skrevet mere konkrete:

Mere abstrakt og tolkende Mere konkret
Johnny var frisk og positiv i morges. Johnny nynnede “sikken dejlig dag, der er i dag”, da han kom ud til morgenbordet.
Jeg støttede uden held Lise, der blev i sin depressive tilstand. Lise sad med hagen nede på skulderen og reagerede ikke, da jeg spurgte, hvordan det gik.
Der var store problemer i forbindelse med hjemmebesøget ved Hans forældre i går. Hans forlod forældrenes hjem 4 timer før aftalt tid og slukkede sin mobil, så de ikke kunne ringe til ham.
Hanne kommer altid for sent til fællesmøder. Hanne er kommet til 2 ud 6 fællesmøder den sidste måned.
Lars gider ikke gå til svømning. Lars siger ”Jeg gider ikke gå til svømning”.
Jenny er ikke motiveret for at deltage i rengøring, så hun nåede ikke målet. Jenny har gjort rent 1 ud 6 uger og siger ”jeg kan ikke overskue så meget rengøring på en gang”, så hun nåede ikke delmålet.
Anitas mål om at svømme skal være mindre ambitiøst. Anita har svømmet 50 ud af de 200 meter fra delmålet de sidste 4 gange. Jeg har sammen med Anita besluttet, at vi sætter det nye delmål: ”at Anita svømmer 75 meter til svømning om to måneder”.