Lær at lære fra dig

På kurset får du værktøjer og metoder, der gør det lettere at lære andre noget.

Kurset er for afdelingsledere, teamledere, praktikantvejledere, (doku)mentorer, oplægsholdere, trænere og alle andre, der gerne vil hjælpe andre til at lære mere.

På kurset lærer du de pædagogiske fif og forståelser, der gør, at du kan gå hjem og undervise, sidemandsoplære eller hjælpe, så den anden lærer det, du ønsker. Det kan være en kollega, en praktikant, et team eller for den sags skyld en borger.

Uanset om du holder oplæg, rådgiver en kollega, giver feedback eller laver udviklingsplaner, så handler det alt sammen om læring. Og hvordan du bedst understøtter andres læring – det handler hele kurset om.

Du lærer:

  • hvordan voksne mennesker lærer, og hvad det betyder for de input, du giver dem
  • at sætte realistiske læringsmål og planlægge derefter
  • hvordan du involverer kursisterne aktivt og stadig holder kursen
  • at tage ordet og holde et oplæg
  • at se modstand og vanskeligheder som en faglig udfordring – og ikke tage det personligt

Kurset er i sig selv en model for god undervisning. På to intensive dage kommer alle deltagere til at sætte læringsmål, holde oplæg og få feedback. Men først rustes du med pædagogisk teori og konkrete fif, så du ved, hvad du skal gøre.

Undervejs får du personlig sparring, således at alles erfaringer og viden kommer i spil. Vi kører med små hold, så der tid til, at vi kan lære af hinanden. Og én ting lover vi: Det bliver sjovt!

Den gennemgående underviser er Lars Møller, journalist, certificeret underviser fra David Kolbs Experiential Learning Institute.

I KommunikerBedre arbejder vi med didaktik og pædagogik både som kursusudviklere, og når vi træner ressourcepersoner på arbejdspladser i Danmark eller laver Training of trainers på medier, presseinstitutter og universiteter rundt om i verden.

Sjovt nok er udfordringerne ofte de samme i Danmark og de varme lande: Nemlig at få mennesker og organisationer til at gøre noget andet end de gør i fag. Og det lykkes som regel med de værktøjer, du lærer på kurset.

Prisen er 4.750 kr. for begge dage, inkl. frokost, kaffe og te.

ER DU INTERESSERET?

Så send en mail til info@kommunikerbedre.dk eller ring på +45 21 62 74 70