– kurser for frontløbere og forgangsmænd

Nogle gange er det meget bedre – og billigere – at efteruddanne en lille gruppe, som så kan lære det videre til andre i virksomheden. Det kan være som superbrugere, sproggartnere eller instruktører – eller det kan være som egentlige undervisere.

Vi laver ofte såkaldte training of trainers-forløb i udlandet, hvor det er alt for dyrt at flyve undervisere ind til hvert kursus. Men også herhjemme holder vi kurser og laver efteruddannelse i at undervise – også for lærere på uddannelsesinstitutionerne.

For eksempel underviser vi kommunikationsmedarbejdere i, hvordan de underviser kolleger i at vinkle tekster til en bestemt målgruppe eller holde et oplæg, der fanger publikums opmærksomhed.

Eller vi underviser frontløbere, særligt motiverede medarbejdere, i at gå først i forandrings-processer og hjælpe resten med på vognen.

Engagerede medarbejdere skaber forandring
Det er ofte de særligt motiverede, der skaber forandringen, uanset om det handler om at kommunikere udadtil, skrive på intranet eller bruge sproget effektivt i videreformidling til kollegaerne. For eksempel i journaler og log-bøger, i mål og planer eller brugen af sociale medier.