Et klassisk skrivekursus begynder med at skabe en forståelse for målgruppen: Hvem er modtageren, og hvad forstår og interesserer modtageren sig for.

Helt derhen at vi som skribenter forholder os til både hvor og hvornår, modtageren læser teksten.

Kurset kommer til sagen
Dernæst lærer man at komme til sagen! Vi demonstrerer gennem øvelser, hvordan journalistiske værktøjer og sproglige virkemidler gør det lettere at få jeres budskab ud og blive forstået første gang.

Hvert kursus skal tilpasses deltagerne og deres opgaver. Men typisk er formålet:

  • at skrive mere aktivt, klart og letforståeligt. Og sjovere.
  • at lokalisere dårligt sprog
  • at vinkle tekster i forhold til forskellige målgrupper
  • at strukturere tekster i forhold til både læserens og afsenderens behov
  • at drage nytte af journalistisk metode og tænkning, når du skriver
  • at forankre det lærte og lægge planer for at bruge det i det fremtidige arbejde

Nogle kurser varer en eftermiddag, andre flere dage, mens andre igen planlægges i moduler med opgaver ind i mellem. Det kommer an på, hvad der skal til – så de kan lære det.

Et kursus i tre moduler
Et typisk program til et klassisk skrive-kursus i tre moduler omfatter:

Modul 1
Skriv konkret – ned ad abstraktionsstigen
Sprog, målgrupper og lix
Passive former og papirsprog
Videnssprog og erfaringssprog
De klassiske skrivetrekanter
Journalistisk målgruppetænkning
Skriv aktivt – udsagnleddet er nøglen til en bedre tekst
Skrivemodeller og skrivevaner

Modul 2
Feedback på opgaver
Fra afsender-vinkling til læsernes nyhedsbuffet
Menu-styret skrivning og vinkling
Skriv hurtigt – gode skrivevaner
Den journalistiske og den akademiske skrivemåde
Skriv varieret – sætningsrytmer og forfelter
Skriv analytisk – skriv til nettet

Modul 3
Feedback på opgaver
Skriv anerkendende
Humor som virkemiddel – det motiverer og afvæbner modstand
Sprogpolitik
Fra tjeklister til handleplaner