Gennem tiden har vi lært rigtigt mange faggrupper at formidle. På de fleste in-house kurser har deltagerne forskellig uddannelse og som regel forskellige job. Men de har alle den udfordring at skulle kommunikere effektivt udadtil eller til kollegaer i organisationen.

Hvem vi har undervist – og hvad de har lært?

 • Embedsmænd og sagsbehandlere der har lært at skrive breve, afgørelser og indstillinger, så borgere og politikere bedre kan forstå og bruge teksterne.
 • Akademikere og eksperter  der har lært at formidle deres fag og analyser, så andre kan forstå det.
 • Mellemledere og nøglemedarbejdere der har lært at skrive effektivt til intranet og hjemmeside.
 • Sygeplejersker, socialpædagoger og sosu-assistenter der har lært at skrive journal-notater og funktionsbeskrivelser, så kollegaerne bedre kan bruge dem.
 • Chefer og talsmænd der har lært at skrive pressemeddelelser og at udtale sig, så pressen gerne vil bruge det.
 • Webmastere og webredaktører der har lært at skrive Facebook-tekster, som målgruppen får lyst til at dele.
 • Informationsmedarbejdere og andre kommunikationsfolk der har lært at bruge humor som virkemiddel.
 • Frontløbere og frivillige der har lært at lave personaleblade og foreningsblade.
 • Kontaktpersoner på forsorgshjem der har lært at skrive udredninger og planer med socialpædagogiske mål.
 • Oplægsholdere og vejledere der har lært at undervise og tage ordet i store forsamlinger.
 • Journalister og andre skribenter der har lært at skrive fortællende, aktivt og levende.

 

Men et godt kursus handler ikke kun om, hvad deltagerne lærer, men også om, hvordan de lærer.

En af vore tidligere kursister sagde det således:

“Gode undervisere er til at finde, men sand inspiration hænger ikke altid på træerne. Vores undervisere inspirerede et helt hold af mennesker. Deres nærvær og humor var enestående. Bedre motivation for læring findes ikke!”

Anne Vinsløv Andersen, kulturmedarbejder, Aarhus Kunstbygning

 

Sådan laver vi et kurses, sammen