Som regel ved chefen godt, hvor virksomheden skal hen. Men ikke altid hvordan, eller hvad der skal til. Her kommer vi ind i billedet.

Vi hjælper ledelsen i virksomheder med at ændre arbejdsgange og inddrage medarbejderne i nye forandringer.

For os handler forandring ikke bare om ny viden og færdigheder. Det handler i høj grad om tænkning. Om at få bevidstheden til falde i hak på en ny måde.

Også konsulenter, når vi holder kurser
Et kursus er også en forandringsproces, hvor vi før kurset spørger ind til, hvad kurset skal være med til at forandre.

Vi ser det sådan, at forandringsprocessen begynder før kurset og først slutter, når det lærte er blevet forankret i nye måder at tænke og arbejde på.

Kurset er bare et mellemspil, som i nogle tilfælde er nødvendigt for at den nødvendige læring kan finde sted. Andre gange er det coaching, der skal til, andre gange igen er det nok, at chefen eller nøglemedarbejdere styrer forandringerne i virksomheden.

Vi arbejder gerne med på alle planer:

  • Som coaches eller rådgivere for ledelsen i planlægningen
  • Som fact-findere og analytikere, før vi går gang med et konkret kursusforløb
  • Som undervisere og coaches i et kursusforløb
  • Som sparringspartnere for mellemledere eller forandringskonsulenter efter kurset
  • Som evaluatorer og dem, der dokumenterer

Et kursus må ikke gå til spilde
Vi ved af erfaring, at den enkeltes personlige læring og hele organisationen må spille sammen, hvis det skal lykkes. Hvad en medarbejder lærer på et kursus, går tabt, hvis organisationen ikke efterfølgende efterspørger det.

For at lære det rigtigt, skal deltagerne bruge det nye, de har lært. De skal ikke bare øve sig, men også ændre vaner og uvaner, og de har brug for nogen til at hjælpe med at holde fokus – og rose, når det lykkes. Ellers går kursus-indsatsen til spilde og endnu værre kan medarbejderne miste modet og lysten. I bedste fald søger medarbejderen væk til federe græsgange, i værste fald bliver medarbejderen demotiveret.

Vi hjælper med at tænke kurset og forandringerne ind i hele organisationen, så læringen også bliver forankret på længere sigt. Og det gør vi systematisk.