Uanset hvor godt kurset er, så sidder det lærte først rigtigt fast, når deltageren tager skridtet til at at bruge og dele ud af sin nye viden. Det lærte skal implementeres, ellers går det let tabt.

Derfor spørger vi altid ind til den forandring, I ønsker at opnå med kurset, og vi spørger, hvad der i øvrigt kan understøtte den forandring. På den måde ser vi også os selv som konsulenter for udvikling.

Dernæst kommer vi med et oplæg til et konkret kursusforløb med klare læringsmål, som er tilpasset deltagernes udgangspunkt.

Overordnet er målet dels at gøre formidlingen mere effektiv for organisationen og dels at gøre selve arbejdet – det at formidle – lettere og sjovere for den enkelte. Det sidste er vigtigt, for hvis en tekst er skrevet med lyst, så smitter det af på læseren. En tekst, der er let at skrive, er også let at læse.

Korte kurser, moduler eller træning af interne undervisere
Nogle gange er det ikke dyre kurser, der skal til. Sommetider kan få times rådgivning gøre arbejdet. Andre gange er det nok med et intensivt kursus- og coachingforløb for en enkelt medarbejder.

For nogle virksomheder er det bedre med en distance-undervisning med feedback, mens andre igen har brug for konkrete forslag til løsninger, der er lige til at gå i gang med.

Andre virksomheder vil selv. Her tilbyder vi et såkaldt training of trainers-forløb, hvor vi lærer en gruppe mellemledere eller frontløbere at undervise andre kollegaer. Læs mere om training of trainers – kurser forfrontløbere og foregangsmænd.

Et klassisk skrivekursus kommer til sagen!
Et klassisk skrivekursus begynder med at skabe en forståelse for målgruppen: Hvem er modtageren, og hvad forstår og interesserer modtageren sig for.

Helt derhen at vi som skribenter forholder os til både hvor og hvornår, modtageren læser teksten.

Dernæst lærer man at komme til sagen! Vi demonstrerer gennem øvelser, hvordan journalistiske værktøjer og sproglige virkemidler gør det lettere at få jeres budskab ud og blive forstået første gang.

Skræddersyet og tilpas
Hvert kursus skal tilpasses deltagerne og deres opgaver. Men typisk er formålet:

  • at skrive mere aktivt, klart og letforståeligt. Og sjovere.
  • at lokalisere dårligt sprog
  • at vinkle tekster i forhold til forskellige målgrupper
  • at strukturere tekster i forhold til både læserens og afsenderens behov
  • at drage nytte af journalistisk metode og tænkning, når du skriver
  • at forankre det lærte og lægge planer for at bruge det i det fremtidige arbejde

Nogle kurser varer en eftermiddag, andre flere dage, mens andre igen planlægges i moduler med opgaver ind i mellem. Det kommer an på, hvad der skal til – så de kan lære det.